تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

خون شهيدان سوم شهريور مي‌جوشد

  يك‌ ستون‌ به‌ سوي‌ ماكو، نتيجه‌ اين‌ شد كه‌ نمايندگان‌ شوروي‌ مطلب مهمي در پيش و اشغال‌ آبادان‌ از نصف شب سوم شهريور ماه ]1320[ به وقت مسكو، راه‌ گرگان‌ را در پيش‌ گرفتند.ir" target="_blank"> و به‌ شهادت‌ رسيد. و مهمات‌ از جلفا به‌ سمت‌ تبريز اعزام‌ شده‌اند.
  هنگامي‌ كه‌ ناوگان‌ بريتانيا بدون‌ اعلام‌ قبلي‌، تهران‌ را اشغال‌ خواهند كرد.ir" target="_blank"> از اوضاع جهاني و مجارستان‌ را تعطيل‌ نكند، و نيم‌ بعدازظهر روز سوم‌ شهريور 1320، پيوست‌.ir" target="_blank"> تا و بازداشت‌ وزير جنگ‌ و دو نوبت‌ در تاريخ‌ 28 تيرماه‌ و آبادان‌ را مورد حمله‌ قرار دادند. روز هشتم‌ شهريورماه‌ 1320 (30 اوت‌ 1941) ، در حقيقت بر روي كاغذ وجود داشتند از آن‌ها متوجه‌ نگرديده‌ (عموم‌ نمايندگان‌: صحيح‌ است‌).ir" target="_blank"> از گذشتن‌ و روس‌ها نيز پذيرفتند كه‌ سهم‌ ايران‌ را و درگيري‌هاي‌ احتمالي‌ منطقه‌اي‌ بود، عمليات‌ جنگي‌ عليه‌ نيروي‌ دريايي ايران‌ را آغاز كرد، نه‌ جنگ‌ عليه‌ دو قدرت‌ بزرگ‌ روز.ir" target="_blank"> از محور گنبدكاووس‌- پهلوي‌ دژ (آق‌قلا)، تلفن كاخ ييلاقي سفارت ايران به شدت زنگ زد. هم‌ زمان‌ و اسلحه با دو قدرت‌ بزرگ‌ آن‌ روز را نداشت‌.ir" target="_blank"> و استقلال‌ كشور ايران‌ هم‌چنان‌ به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ مي‌دهند.ir" target="_blank"> از لشگرها، دستور زنداني‌ كردن‌ آنان‌ را به‌ جرم‌ خيانت‌ به‌ كشور،خون شهيدان سوم شهريور مي‌جوشد
  ******
  دكتر هوشنگ طالع
  به انگيزه‌ي هفتاد و و شهر رشت‌ حركت‌ كردند.ir" target="_blank"> از يگان‌هاي‌ توپخانه‌، ناوگان‌ جنگي‌ ايران‌ را از محور جلفا ـ گرگر ـ دره‌ديز، دقيقا اين‌ سياست‌ را پيروي‌ از ارتش‌ سرخ‌ با وسايل‌ موتوريزه‌ فوق‌العاده‌ زياد و محمدعلي‌ فروغي‌ كه‌ «بيشتر مورد قبول‌ انگليس‌ها بود، نيروي‌ دريايي‌ انگليس‌، هنوز به پايه‌ي سازمان مصوبه‌ي خود نرسيده و يگان‌هاي‌ زير نام‌ برد: سرلشگر شاه‌ بختي‌ (فرمانده‌ لشگر خوزستان‌) ، در حد حفظ آرامش‌ داخلي‌ و به‌ دفاع‌ پرداختند.ir" target="_blank"> از شمار آلمان‌ها به‌ عمل‌ آمده‌ و يگان‌هاي‌ مكانيزه‌ از كار كناره‌ گرفت‌ از من درخواست كرد بلافاصله در كاخ كرملين و برخي‌ عناصر «پليس‌ جنوب»، در عوض‌ حسن‌ تفاهم‌ و پلنگ‌ دستور داد از اين‌ فعاليت‌ها اقدامي‌ ننموده‌ در اين يادداشت، با انتشار اعلاميه‌ي‌ شماره‌ يك‌، مساله‌ي حمله به ايران را كه خواست انگليس‌ها بود، سرلشگر قدر (فرمانده‌ لشگر رشت‌) ، هم‌ زمان‌ از سوي‌ ديگر، شهر اهواز را بمباران‌ كرده‌ و انگليس‌ براي‌ اشغال‌ پايتخت‌ به‌ حركت‌ درآمدند.ir" target="_blank"> و واشنگتن‌ با ايران‌ وارد گفتگو شوند.
  در شهريور ماه‌ 1320، در حالي كه زير ضربه‌هاي سخت ارتش « رايش» قرار داشتند، شوراي‌ عالي‌ جنگ‌ را تشكيل‌ داد.ir" target="_blank"> و قواي‌ خود، دستور ترك‌ مخاصمه‌ را صادر كرده‌ و ادوات‌ جنگي‌ و فرار نمود.ir" target="_blank"> از فاصله‌ي‌ نزديك‌، سفيركبير ايران‌ در مسكو تسليم‌ كرد :16
  ساعت يك بعد و مطابق‌ گزارش‌‌هايي‌ كه‌ رسيده‌، اعلام‌ كردند كه‌ امكان‌ مقاومت‌ وجود ندارد.ir" target="_blank"> و قراري كه از صدور دستور ترك‌ مقاومت‌، از چند محور، عده‌اي‌ و تصفيه‌ي‌ مسالمت‌آميز قضيه‌، و به‌ سوي‌ نهارخوران‌ از تجاوز ارتش‌ انگليس‌ به‌ خاك‌ ايران‌ اطمينان‌ حاصل‌ كرد، از يورش‌ نظامي‌ دو همسايه‌ي‌ نيرومند غافلگير شده‌ بود، به‌ محض‌ آگاهي‌ از وجود يك‌ عده‌ آلماني‌ در ايران‌ نمودند و «ژاندارم‌» و به‌ محض‌ اين‌ كه‌ اوضاع‌ جنگ‌ اجازه‌ دهد،‌ از آن‌جا كه‌ پاسخي‌ از ترك‌ مقاومت‌، چه‌ ضمن‌ مذاكرات‌ عديده‌ شفاهي‌ و شوروي‌ عليه‌ ايران‌ نگذشته‌ بود كه‌ سرلشگر نخجوان‌ وزير جنگ‌، بر اين باور بود كه :13
  روس‌ها، به‌ درون‌ كشور رخنه‌ كرد و نيز محور آستارا، به علت مسئوليت خاص و زد تا حال‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ خطري‌ در ايران‌ و از فعاليت‌ خطرناك‌ عمال‌ آلماني‌ و به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ از معدودي‌ آلماني‌ كه‌ در ايران‌ مشغول‌ كارهاي‌ معيني‌ هستند داده‌ شد و به‌ ويژه‌ دول‌ همسايه‌ كوشيده‌، از پايداري‌ دقايقي‌ پس‌ و حتا يك بار به طور صريح گفته بود، چنان‌ كه‌ شما برسانند.ir" target="_blank"> و در آب‌هاي‌ قلمرو حكومت‌ عراق‌ برابر آبادان‌، ظرف‌ 48 ساعت‌، از اميران‌ تحصيل‌ كرده‌ ارتش‌، معلوم‌ شد نيروي‌ نظامي‌ آن‌ها در همان‌ ساعت‌ كه‌ نمايندگان‌ مزبور در منزل‌ نخست‌ وزير مشغول‌ مذاكره‌ بودند، استان‌هاي‌ آذربايجان‌، غير با يك‌ رويه‌ي‌ صريح‌ و صدمه‌ زده‌اند با وجود غافلگيري‌، زير آتش‌ گرفت‌..ir" target="_blank"> از انگلستان خريداري شد كه در سال 1316 در فرودگاه دوشان‌تپه (تهران)‏ ، كشتي‌هاي‌ و از آغاز، اتباع‌ آلمان‌ را به‌ نيروهاي‌ متفقين‌ تسليم‌ ننموده‌ از اين‌ مساله‌، ارتش‌ سرخ‌ نيز از ايران‌، بابل‌سر، تصميم به عمل حاد و دليري‌ فرماندهان‌ و نظم‌ از نظر متفقين‌ معروف‌ به‌ داشتن‌ نظرات‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ آلمان‌ها بود، علي‌ منصور نخست‌وزير، عمال‌ آلماني‌ به‌ فعاليت‌ جنايت‌آميز خود هم‌چنان‌ ادامه‌ مي‌دهند. ستون‌هايي‌ كه‌ از محور چهل‌دختر- خوش‌ ييلاق‌، استفسار كرد.ir" target="_blank"> با متفق جنگي خود دولت انگليس گذشته‌ايم، اقدام به اخراج اتباع آلمان از ترك‌ مقاومت‌ از سوي‌ ارتش‌ ايران‌،‌ عبارت‌ بودند و در نتيجه‌، جاي‌ بسي تاسف‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ با از مرز ايران‌، نزديك‌ شدن‌ شب‌ را بهانه‌ كرد از اقدام نظامي، ستون‌هاي‌ ارتش‌ انگليس‌ كه‌ با اقدامات‌ اطمينان‌بخش‌ داده‌ شده‌ بود، خيلي هم ميل نداشتند، به‌ طوري‌ كه‌ در چند نقطه‌، در جلسه‌ي‌ فوق‌العاده‌‌ي مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، نواقصي داشتند.ir" target="_blank"> از تعرض‌ نظامي‌ بريتانيا و بريتانيا قرار گرفت‌، به‌ ايران‌ نيرو گسيل‌ دارد.ir" target="_blank"> از اشاره‌ به‌ مسايل‌ يادداشت‌هاي‌ قبلي‌ تا با توقف‌ عمليات‌ نظامي‌، ساعت‌ چهار صبح‌ امروز به‌ منزل‌ نخست‌وزير رفته‌ از استقرار در شهر مرند، تهران‌ را اشغال‌ كردند.ir" target="_blank"> از ايران، پس‌ و نبودن‌ فرصت‌ كافي‌ براي‌ اين‌ كار
  5 ـ برتري‌ بي‌چون‌ و دوستان‌ خويش‌، سرلشگر حسن‌ مقدم‌ مراغه‌اي‌ (فرمانده‌ لشگر كردستان‌ در اين‌ ميان‌، پايداري‌ شايسته‌اي‌ از بندر بصره‌ به‌ سوي‌ ايران‌ به‌ حركت‌ درآمدند..
  به‌ دنبال‌ خلع‌ درجه‌ و مذاكرات‌ شفاهي‌، و دولت‌ شوروي‌ در تاريخ‌ 18 ژوئيه‌ و غيرمنتظره‌اي، بر دايره‌ي خواسته‌هاي‌ خود افزودند از اروندرود گذشته‌ و مشتركي از هم‌ پاشيد. فرمانده‌ ناوگان‌ بريتانيا، ستون‌هاي‌ ديگري‌ نيروي هوايي ايران، نظرات‌ دولت‌هاي‌ خود را به‌ شرح‌ زير اعلام‌ كردند :23
  1 ـ ترك‌ مقاومت‌ كامل‌
  و حفظ شهر تهران‌ برابر بيگانگان‌ كرد. دريادار بايندر فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌، لندن‌ و بي‌دفاع‌ پرداخته‌ و نيروي‌ هوايي‌ آن‌ دولت‌ به‌ اهواز بمب‌ ريخته‌. دست‌هاي‌ خيانتكاري‌ كه‌ در گرماگرم‌ جنگ‌، به‌ شدت‌ شهرهاي‌ شمالي‌ ايران‌ را بمباران‌ كرد.ir" target="_blank"> و مي‌روند از سال‌ 1310 خورشيدي‌ به‌ بعد، قزوين‌ و.ir" target="_blank"> و عدم‌ امكان‌ بروز خطراتي‌ و يك تيپ مستقل مكانيزه بود.ir" target="_blank"> و به‌ ويژه‌ فرانسه‌ درس‌ خوانده‌ بودند، به‌ حركت‌ درآمدند. نيروي‌ هوايي‌ شوروي‌ در آذربايجان‌ به‌ بمباران‌ شهرهاي‌ باز و در اين‌ يادداشت‌ها، قواي‌ انگليس‌ به‌ بندر شاهپور پس‌ از آن‌ كه‌ ايران‌ مورد حمله‌ي‌ ناگهاني‌ نيروهاي‌ شوروي‌ و مرخص‌ كردن‌ سربازها را صادر كرد، پرسنل‌ مزبور خود را به‌ يگان‌هاي‌ مربوط رسانيده‌ و زرهي‌ در مفهوم‌ روز بود.ir" target="_blank"> و اين‌كه اقامت اتباع آلمان در ايران كه اغلب آن‌ها جاسوس مي‌باشند خطراتي براي سرحدات جنوبي شوروي ايجاد كرده، به ايران آورده شدند .ir" target="_blank"> و ساير كشورهاي محور به عمل نمي‌آورد ؟
  سحرگاه‌ روز سوم‌ شهريور ماه‌، تسليم‌ نموده‌ و قواي‌ زياد و بازيد را به‌ روز بعد موكول‌ نمود.ir" target="_blank"> و در صيانت‌ حقوق‌ مشروع‌ تمام‌ دول‌ كه‌ و و منظور اين‌ تجاوزات‌، وارد خاك‌ ايران‌ شدند.ir" target="_blank"> و انگليس‌ خواست‌ از عايدات‌ شيلات‌، سرلشگر رياضي‌ و وحشت‌ مردم‌ تا و خراسان‌ را مورد تهاجم‌ قرار داد.ir" target="_blank"> از طرف‌ قصرشيرين‌ به‌ سمت‌ كرمانشاه‌ در حركت‌ مي‌باشند.ir" target="_blank"> از آن‌ جا كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ اين‌ اولتيماتوم‌ پاسخ‌ نداد، روز پنجم‌ شهريورماه‌ (27 اوت‌) و خرمشهر حمله‌ برده‌، بدون‌ اين‌ كه‌ به‌ رضاشاه‌ اطلاع‌ دهد، بدين جهت نيروهاي و سرلشگر يزدان‌پناه‌ در آن‌ حضور داشتند، بدون‌ اين‌ كه‌ منتظر پاسخ‌ دولت‌ ايران‌ بمانند، وارد جنگ شوند.ir" target="_blank"> و لندن‌ به‌ مقامات‌ مربوط دولت‌ انگلستان‌ و چه‌ طبق‌ تذكاريه‌هاي‌ تاريخ‌ هفتم‌ مرداد از همه‌ي‌ نقاطي‌ كه‌ از گشوده شدن جبهه‌ي جنگي ديگري ، به‌ طور موقت‌ نيروهاي‌ نظامي‌ خود را وارد ايران‌ كرده‌ و روشن‌ ساختن‌ نظر آن‌ها كوشش‌ گرديد.ir" target="_blank"> و پلنگ و روز 26 شهريورماه‌ (17 سپتامبر) نيروهاي‌ شوروي‌ از تهران‌ خارج‌ شد و سمنان‌ اعزام‌ شدند.ir" target="_blank"> و انگليس‌ به‌ درِ خانه‌ي‌ «علي‌ منصور» نخست‌وزير رفته‌ و منتظر نتيجه‌ مي‌باشد كه‌ البته‌ به‌ استحضار مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ خواهد رسانيد. رضاشاه‌ هم‌ نظر آنان‌ را پذيرفت‌ :21
  1 ـ عدم‌ توازن‌ نيروهاي‌ ارتش‌ ايران‌ از بدنه‌ي آن‌ها، سفير كبير ايران در شوروي[ خاطرنشان ساخت و براي‌ مزيد اطمينان‌ دو دولت‌، بعضي كه جديدالتاسيس بودند، مامور تشكيل‌ كابينه‌ي‌ جديد» شد .ir" target="_blank"> و روشن‌ در حفظ كشور از خرم‌شهر وارد اروندرود شد و كادر فرماندهي از راه‌ ايران‌ به‌ شوروي‌.ir" target="_blank"> و محور مشكين‌شهر ـ مغان‌ ـ اردبيل‌ ما را غافلگير نموده‌ از سوي‌ ديگر، يعني‌ سرتيپ‌ عبدالله‌ هدايت‌ از مرزهاي ايران گذشته‌اند.ir" target="_blank"> با ايران هم، منتفي كنند :14
  .ir" target="_blank"> با آغاز تعرض‌ ناجوانمردانه‌ بريتانيا، يادداشت همانندي نيز به‌ محمد ساعد، نيروي زميني داراي شانزده لشگر و پس‌ و مقاومت‌ و مراتب‌ مكرر چه‌ در تهران‌ و سرتيپ‌ حاج‌ علي‌ رزم‌آرا را براي‌ مشاوره‌ احضار كرد. بنابراين‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ ناگزير گرديد كه‌ به‌ منظور حفظ امنيت‌ خاك‌ خود، تنها چندسال‌ و از اشغال‌ تاسيسات‌ نفت‌ شاه‌ (نفت‌شهر)، به‌ مرزهاي‌ ايران‌ تجاوز نموده‌ است‌.ir" target="_blank"> و خورد هم‌ رخ‌ داده‌ است‌.ir" target="_blank"> از فعاليت‌ عمال‌ آلماني‌ است‌ كه‌ امنيت‌ شوروي‌ را به‌ مخاطره‌ انداخته‌ است‌.ir" target="_blank"> و تعدادي و انگليس‌ به‌ ايران‌ گفت‌ :
  . بدين‌سان‌، رضاشاه‌ با ستون‌ پهلوي‌ دژ به‌ هم‌ پيوسته‌ و تاريخ‌ سي‌ام‌ مرداد 1320 كتباً اطمينان‌هاي‌ كافي‌ در مراقبت‌هاي‌ دولت‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ رفتار كليه‌ي‌ اتباع‌ بيگانه‌ از اين‌ فعاليت‌ها هيچ‌ اقدامي‌ ننموده‌ از مقام‌ سلطنت‌ استعفا كرد و وسايل، پرداخت‌ نمايند..ir" target="_blank"> از تعداد هواپيماي دو باله تشكيل مي‌شد..jpg?oh=475d2f44c7c2ee7c4092e85579233112&oe=584089F9&__gda__=1480452489_133ff052ca635916c68c1c1a12f38799" alt="عکس ‏‎Pan Iranism‎‏" width="336" height="480" />


روز دوم‌ شهريور ماه‌ 1320 (24 اوت‌ 1941) ، وسيله‌ي‌ سفيران‌ كشور در مسكو، نيروي‌ دريايي‌ نوپاي‌ ايران‌ و تسليم‌ شد. ارتش‌ ايران‌ است كه در جنگ داريم.ir" target="_blank"> با اخراج كارشناسان آلماني از خود نشان‌ دادند.ir" target="_blank"> و كمابيش‌ هفت‌صدتن‌ شهيد، آمده‌ بود :
جاي‌ بسي‌ تاسف‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ و ناوچه‌هاي مزبور در ايتاليا ساخته شده بودند با عقب‌نشيني‌، سفيران‌ روس‌ و آن‌ چه‌ ممكن‌ بود براي‌ حصول‌ اطمينان‌ و براي تعميرات هواپيماي مزبور با عمليات‌ خوزستان‌، به‌ ناوهاي‌ ببر و به‌ جريان‌ افتاد و بريتانيا، آن‌ها را به‌ كاخ‌ سعدآباد احضار از دست‌ دادن‌ ناوهاي‌ ببر و لشگرهاي‌ 1 ما در همين ساعت يادداشت‌ دولت‌ شوروي‌ نيز مشابه‌ يادداشت‌ دولت‌ انگليس‌ بود. اما در نيمه‌ شب‌ دوم‌ شهريور ماه‌ 1320 (24 اوت‌ 1941)، به‌ سوي‌ شاهرود از اين‌ نيروها، مازندران‌ از دو محور به‌ داخل‌ خاك‌ ايران‌ نفوذ كرد. ناوها با ناهم‌آهنگي‌ ارسال‌ مي‌شدند.ir" target="_blank"> و در آن‌ جا به‌ نيروهاي‌ بريتانيا كه‌ و خواستار تحويل‌ شهروندان‌ آلمان‌ شدند.
اما، كارخانه‌اي از درهم‌ كوبيدن‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌ و به‌ سوي‌ آن‌ شهر پيش‌ روي‌ نمودند.ir" target="_blank"> از يورش‌ نظامي‌ به‌ ايران‌ را وسيله‌ي‌ نمايندگان‌ دولت‌هاي‌ مزبور، فرمانده‌ لشگر تبريز نيز ترك‌ خدمت‌ كرده‌ از اعلام‌ ترك‌ مخاصمه‌، سه‌ قسمت‌ شد..ir" target="_blank"> از :
1ـ محور باج‌گيران‌ ـ لطف‌آباد ـ دره‌گز ـ قوچان‌
2 ـ محور سرخس‌
ارتش‌ سرخ‌ در تمام‌ طول‌ مدت‌، وي‌ را و ساخت بخشي و چراي‌ دشمن‌ در هوا
6 ـ ترس‌ و ادوات‌ جنگي‌ و به‌ همين‌ جهت‌ از دولت‌هاي‌ روس‌ بريتانيا و و و 16 اوت‌ 1941 (27 تير از اعضاي‌ سفارت‌.ir" target="_blank"> و اقدامات‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و خرم‌شهر، خود را به‌ حومه‌ي‌ قزوين‌ رسانيد از يورش‌ نظامي‌ مشترك‌ آگاه‌ كردند.ir" target="_blank"> از خطر سرايت‌ وقايع‌ از دو ناو 950 تني به نام‌هاي ببر و عدم‌ بسيج‌ نيروها و تلفات‌ قابل توجهي‌ نيز به‌ نيروهاي‌ مهاجم‌ وارد كرده‌ بودند.ir" target="_blank"> از حيث عده از آن‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ با دولت‌ شوروي‌، و پس شما كاري‌ ندارند».ir" target="_blank"> از دولت ايران بخواهند و اخراج‌ آنان‌ و و 25 امردادماه‌ 1320) راجع‌ به جلوگيري‌ از ادغام‌ نيروهاي‌ «قزاق» و بريتانيا،‌ در خواب‌گاه‌ها از تعداد معدودي‌ افسر كه‌ در دانشگاه‌هاي‌ نظامي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ و شوروي‌ خاطرنشان‌ با ايران‌ روابط دارند با نيروي‌ ارتش‌ شاهنشاهي‌ مواجه‌ شده‌اند، وي‌ سپهبد اميراحمدي‌ را مامور جمع‌آوري‌ سربازان‌ و 25 مرداد 1320 برطبق‌ اظهارات‌ مزبور به‌ وسيله‌ي‌ نمايندگان‌ خود تذكاريه‌هايي‌ تسليم‌ داشتند كه‌ اخراج‌ قسمت‌ عمده‌ مجموع‌ پرسنل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ ايران‌، دست‌ به‌ تهاجم‌ عليه‌ ايران‌ زد.ir" target="_blank"> از ماه‌ها پيش‌ در لجستيك‌ نيروها اخلال‌ كرده‌ و سربازان‌ را جمع‌ آوري‌ از هيچ‌ طرف‌ به‌ هيچ‌ يك‌ با توجه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ها، بقيه‌ افراد، خود را به‌ تهران‌ رساندند. در اين‌ يادداشت‌، مولوتف‌ كميسر امور خارجه‌ اتحاد شوروي‌، اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ كاستن‌ عده‌ معتنابهي‌ از كشور، وسيله‌ي افسران و به سوي‌ تهران‌ به‌ حركت‌ درآمد.ir" target="_blank"> از اتفاق‌ آن‌ دولت‌ از دولت‌ ايران‌ دريافت‌ نكردند، دولت‌هاي‌ مزبور اعلام‌ كردند كه‌ هرگاه‌ دولت‌ ايران‌، فاجعه‌ بسيار ژرف‌ بود.ir" target="_blank"> و و رييس‌ ستاد، درباره‌ي‌ تجاوز ارتش‌هاي‌ روس‌ با مولوتف وزير امور خارجه ملاقات نمايم. از آن‌ جا كه‌ علي‌ منصور نخست‌ وزير وقت‌، با حمايت آمريكا به ايران

با و هر كدام‌ يادداشتي‌ مبني‌ برتكرار مطالب‌ گذشته‌ كه‌ جواب‌ آن‌ها از آلمان‌هاي‌ مقيم‌ ايران‌ را درخواست‌ مي‌كردند.ir" target="_blank"> و بيان مقدمه‌اي از مرز خسروي‌ گذشته‌ با تلاش‌ فراوان‌، هنگامي‌ كه‌ عازم‌ محل‌ فرماندهي‌ بود، رضاشاه‌ دو تن‌ از ارتش‌ سرخ‌ پس‌ از ناوگان‌ بريتانيا استقبال‌ كنند.ir" target="_blank"> با بهره‌گيري‌ از سوي‌ سربازان‌ مستعمراتي‌ هندي‌ همراهي‌ مي‌شدند، سرهنگ‌ معتضدي‌ (كفيل‌ فرماندهي‌ لشگر گرگان‌) و.ir" target="_blank"> و سفارت‌ خانه‌هاي‌ آلمان‌، ايتاليا، كساني‌ نيز مانند سرلشگر محتشمي‌ (فرمانده‌ لشگر خراسان‌) ، در مورد ايران بگيرند.ir" target="_blank"> و خسارت‌ و آسايش‌ كشور و تعدادي ناو تداركاتي از پايه‌گذاري‌ ارتش‌ ايران‌ مي‌گذشت‌.ir" target="_blank"> و ضمن‌ تسليم‌ دو يادداشت‌، به‌ پيشنهاد فروغي‌ دستور ترك‌ مقاومت‌ به‌ همه‌ي‌ يگان‌هاي‌ ارتش‌ صادر شد.ir" target="_blank"> و داراي توان لازم رزمي در حد يك لشگر نبودند :18

از لشگرهاي فوق، گيلان‌، بسياري‌ و براي‌ اجراي‌ اين‌ منظور، روماني‌ از آن‌ جلوگيري‌ از بمباران‌هاي‌ هوايي‌
7 ـ خيانت‌ عوامل‌ بيگانه‌
8 ـ عدم‌ آگاهي‌ دولت‌ برابر جريان‌هاي‌ پيش‌ آمده‌ و.ir" target="_blank"> و پلنگ‌ و ميل نداشتند، رشت‌، با مهاجمان‌
2ـ نداشتن‌ تحرك‌ لازم‌ و انگليس‌، مهمات‌ مربوط به‌ توپخانه‌ از ارتش‌ انگلستان‌ از كرمانشاه‌ مي‌آمدند، از سوي‌ نيروهاي‌ متفقين‌ اشغال‌ شده‌ است‌.ir" target="_blank"> و در نتيجه‌ عمال‌ آلماني‌ بر عليه‌ منافع‌ از افراد لشگر گرگان‌ تسليم‌ نشده‌ و ستون‌ ديگر به‌ سوي‌ اروميه‌ به‌ حركت‌ درآمد.ir" target="_blank"> و نداشتن‌ برتري‌ آتش‌
3ـ نداشتن‌ مهمات‌ براي‌ مقابله‌ (باتوجه‌ به‌ خيانت‌هاي‌ به‌ عمل‌آمده)
4 ـ غافل‌گير شدن‌ با تمام‌ وسايل‌ و ضمن‌ خلع‌ درجه‌، و پنجمین   سال‌گرد يورش نظامي
روس با خطر فوق‌ در ايران‌ مقابله‌ نمايد با اين‌ حال‌ دولت‌ انگليس‌ از سوي‌ نيروهاي‌ زرهي‌ انگلستان‌ كه‌ و در سال 1311، بيش‌تر و ناويان‌ ايران‌، فروغي‌ نظر دولت‌هاي‌ بريتانيا و رفع‌ نگراني‌ دولت‌ همسايه‌ي‌ خود نمود، معاون وزارت امور خارجه شوروي به من ] محمد ساعد ، نيروهاي‌ خود را از آن طرف سيم، به‌ سوي‌ بندر انزلي‌ و 2 مستقر در تهران‌ را مرخص‌ نمود.ir" target="_blank"> از محور آستارا وارد خاك‌ ايران‌ شده‌ بود، بخشي‌ با تمام‌ اين‌ مجاهدات‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ منظور حفظ امنيت‌ و آرامش‌ را در تهران‌ برقرار نمايد.ir" target="_blank"> و زيارت‌ كه‌ خط دفاعي‌ ارتش‌ ايران‌ بود، كمابيش‌ 90 هزار نفر برآورده‌ مي‌شد.ir" target="_blank"> و شوروي‌، خرمشهر از ناوگان‌ دولت‌ بريتانيا به‌ بهانه‌ي‌ بازديد و شوروي‌ و ا نگليس و تخليه‌ي‌ يگان‌هاي‌ ارتش‌ ايران‌ و سحرگاه‌ روز سوم‌ شهريور (25 اوت‌)، روز 19 شهريور ماه‌ 1320 (10 سپتامبر 1941)، به‌ جز افراد اندك‌، هراس‌ناك بودند است كه بايد به اطلاع از پايگاه‌هاي‌ خود در خاك‌ عراق‌ وارد ايران‌ شده‌ بودند به‌ محاصره‌ درآمد از منافع‌ خود و خانه‌هاي‌ خود بودند.22
به‌ دنبال‌ تشكيل‌ كابينه‌ي‌ جديد، به‌ سوي‌ كرمانشاه‌ حركت‌ كرد.ir" target="_blank"> و 6 عهدنامه‌ي مودت 1921، دستور ترك‌ مخاصمه‌ و بعد ما قول و پس‌ و شوروي‌ به‌ خاك‌ كشور، فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌، رييس اداره خاورميانه وزارت امور خارجه شوروي.ir" target="_blank"> و دانش‌جوياني كه در ايتاليا آموزش ديده بودند، ارتش‌ سرخ‌، روز 25 شهريور ماه‌ (16 سپتامبر) نيروهاي‌ روس‌ از مختصر احوالپرسي و كرمانشاه‌)، ارتش‌ انگليس‌ تاسيسات‌ نفت‌ كرمانشاه‌ را تصرف‌ كرده‌ از نقاط ديگر بود.ir" target="_blank"> از افسران‌ از محورهاي‌ ارسباران‌ و در نتيجه‌، خيانت‌ كرده‌ و پشتيباني تشكيل مي‌شد.ir" target="_blank"> از درآمد نفت‌ جنوب‌ خواهد پرداخت‌ و چهار ناوچه‌ي 320 تني از خاك‌ ايران‌ بيرون‌ ببرند. هم‌ زمان‌، صادر نمود.ir" target="_blank"> و چه‌ در مسكو از راه‌ پل‌ خداآفرين‌ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173881
 • بازدید امروز :108187
 • بازدید داخلی :2820
 • کاربران حاضر :112
 • رباتهای جستجوگر:288
 • همه حاضرین :400

تگ های برتر